Administratorem serwisu jest Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Telewizja Polsat co do zasady nie przetwarza danych osobowych użytkowników serwisu. Gromadzimy jedynie informacje dotyczące interakcji użytkownika z serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak: data wizyty na stronie, adres IP, z którego nawiązano połączenie z serwisem oraz dane na temat statystyki oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Korzystamy z tych narzędzi, aby udoskonalić nasz serwis oraz dostosowywać jego funkcjonalność do potrzeb użytkowników. Jednocześnie informujemy, że dane zapisane w logach serwera Telewizji Polsat nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników, o ile użytkownik nie zdecyduje się nawiązać z nami kontaktu.